Leden genom Sandsjöbacka, söder om Göteborg

Leden genom Sandsjöbacka, söder om Göteborg

Sandsjöbackaleden går från södra delen av #Sandsjöbacka, nära Kungsbacka, till Sisjöns friluftsområde nära #Göteborg. Det är en vacker led på hela 22 km.

Leden går huvudsakligen i nord-sydlig riktning och ungefär i mitten av området (och leden) finns en bilväg som korsar området. Där bilvägen och stigen korsar varandra finns en liten parkering där man kan ställa bilen. På denna väg går det även enstaka bussar.

Se en karta över leden på Spårkarta.pdf

Kommentarer

Utvalda produkter