Kust-löpning på Stora Amundön

Kust-löpning på Stora Amundön

På Stora Amundön, söder om Göteborg, finns det fina stigar och klippor att springa på. När klipporna blir för branta finns det fina trappor som hjälper till.

Stora Amundön är ett väldigt populärt område, särskilt på sommaren då det finns flera fina badplatser.

Stigen runt halvön är varierande med breda grusvägar i öppna landskap och smala spänger som hänger över vattnet på sydsidan. Det är lätt att vika av från stigen ute på klipporna för att hitta sin egen väg.

Kommentarer

Utvalda produkter