Havsnära och platt löpning i Näsbokroks naturreservat

Havsnära och platt löpning i Näsbokroks naturreservat

I höjd med Kungsbackafjordens början finns en halvö, i närheten av Åsa. Längst ut på halvön har det formats en liten krok av land i havet och naturreservatet som täcker en del av udden har antagligen fått sitt namn av denna krok. Naturreservatet heter Näsbokrok.

I kanten av reservatet finns en parkering och där börjar också de två utmärka lederna. En välordnad grusstig och en slinga på lite mindre stigar på gräs, sten och spänger som är markerad med blå markeringar.

Landskapet är ganska platt och växtligheten har fått anpassa sig till den ständiga vinden från havet. Barrträden och buskarna är låga och täta. Det är väldigt mycket sten och mellan stenpartierna har gräset fått lite fäste.

Den grusade stigen är 1,4 km och den blå slingan är 2,8 km. Det går att förlänga slingan genom att springa längre ut mot vattnet och fortsätta ut ur reservatet en bit österut. Landskapet är speciellt och vackert så varför inte ta två varv för att hinna se allt ordentligt?

Kommentarer

Utvalda produkter